Typkod

BIMTypeCode är en enkel och logisk kodningsstruktur för byggkomponenter baserat på konsultens designkrav, erfarenhet och bästa praxis från komplexa och hanterbara BIM-projekt.


Download BIM Stockholm's aktuella version av BIMTypeCode från BIMTypeCode hemsidan.


Tidigare utgåvor finns här