Typkod

BIMTypeCode är en enkel och logisk kodningsstruktur för byggkomponenter baserat på konsultens designkrav, erfarenhet och bästa praxis från komplexa och hanterbara BIM-projekt.


Download
BIMTypeCode_v1.0_SE.pdf
BIMTypeCode_v1.0_SE.xls
BIMTypeCode_SharedParameters.txt

Tidigare utgåvor
Tidigare utgåvor