Nyheter

Aktuellt 2023-06-30

Uppdatering av BIMTypeCode


Arbetsgruppen BIM Stockholm i Sverige samt BIM7AA i Danmark har gemensamt tagit fram typkodssystemet BIMTypeCode, en enkel och logisk kodningsstruktur för byggkomponenter baserat på konsultens designkrav, erfarenhet och bästa praxis från komplexa och enklare BIM-projekt.

Hösten 2022 lanserades BIMTypeCode som en uppdaterad gemensam version vilken resulterade i samma benämning av systemet oavsett land.

Dagens lansering tillhandahåller en vägledning och beskrivning på hur typkodssystemet är tänkt att användas samt en mappningstabell med beteckning och klassifikationssystem.

Ladda ner vägledningen och tabellen från www.BIMTypeCode.com/se. Kommentar, kontakt och mer info: www.BIMStockholm.se


//BIM StockholmAktuellt 2022-09-07

Uppdatering av BIMTypeCode


Vi har i BIM Stockholm tillsammans med BIM7AA arbetat fram en uppdaterad version av BIMTypeCode som vi nu lanserar tillsammans. Framöver är det samma benämning av systemet oavsett vilket land man jobbar i. I och med detta har vi även tagit fram en ny hemsida till produkten
www.bimtypecode.com/se

Denna uppdatering består av ett antal både redaktionella, logiska och nya förändringar baserat på den feedback som användare har kommit med.
På hemsidan finns det nu att ladda ner:

- BIMTypeCode 2022SE (Excel)
- Ändringslogg (Excel)
- TypeNumber Bilaga (Excel)
- BDA - Byggdelars Detaljering och Ansvar Grändsdragningslista (Excel)
- Shared Parameter fil (.txt)
- Property Set fil (.txt)

Under hösten kommer vi att komplettera med ett nytt vägledningsdokument som förenklat beskriver hur BIMTypeCode fungerar och är tänkt att användas. Detta görs tillsammans med en IFC-exempelfil.
Vi kommer även att publicera en mappningstabell till klassifikationssystem.

Stort tack till alla som har bidragit i denna process.

I höst kommer det även andra nyheter från BIM Stockholm så följ gärna vår hemsida www.bimstockholm.se

Alla våra produkter är gratis att ladda ned och använda.

//BIM Stockholm
AIXArkitemaarkitriCarlstedt ArkitekterC.F. Møller ArchitectsliljewallLINK ArkitekturTengbomAktuellt 2021-12-07

BIM Stockholm utökar gruppen


BIM Stockholm utökar sin arbetsgrupp och har bjudit in Carlstedt Arkitekter att delta.

Detta gynnar vårt pågående utvecklingsarbete med att optimera BIM-processer i Stockholm och Sverige.
Carlstedt Arkitekter har kontor i Stockholm, Nyköping och Eskilstuna.
https://carlstedtark.se/Aktuellt 2020-05-05

Ladda ner gränsdragningslista (BDA)


Nu finns BDA (BIMTypeCode Detaljering och Ansvar) schema att ladda ner. Redo att användas för att fastställa ägande, gränssnitt, modelleringsnivåer och ansvar för byggnadsdelar.

BDA är strukturerad efter BIMTypeCode. BDA skall anpassas till projektet och kan användas även om BIMTypeCode typkodning inte tillämpas.Aktuellt 2019-03-26

Hör om BIMTypeCode på Nordic BIM Summit 2019


Vi har blivit inbjudna att tala på Nordic BIM Summit 2019 nu på fredag. Om ni är där hoppas vi att ni kommer på vår presentation ”What is BIMTypeCode” kl 8:45 fredagen den 29e.

Vi närvarar under hela konferensen så kom gärna fram och prata med oss under pauserna.Aktuellt 2019-02-13

Informationsträff med mjukvaruleverantörer


BIM Stockholm har träffat mjukvaruleverantörer för att presentera BIMTypeCode.

Under onsdagen träffades BIM Stockholm och representanter från AEC, Nolliplan, NTI och Symetri hos LINK arkitektur. Syftet med mötet var att informera mjukvaruleverantörer om BIMTypeCode, hur det är tänkt att tillämpas och hanteras. Intresset var stort och BIMTypeCode mottogs väl och avsikten är att implementera detta system i fler programvaror.

Under våren kommer BIM Stockholm att informera fler aktörer i byggbranchen om BIMTypeCode. Arbetsgruppen fortsätter nu att optimera fler BIM-metoder och processer.Pressmeddelande 2018-10-10

Nytt unikt samarbete vill förenkla BIM-projekteringen


Digitaliseringen av byggbranschen är i full fart och det finns ett behov av att utveckla nya digitala kodningssystem av byggelement inom byggsektorn. Därför har initiativet BIM Stockholm, ett samarbete mellan åtta arkitektkontor, tagit fram BIMTypeCode.

Den 10:e oktober introduceras BIMTypeCode, ett kodningssystem som går ut på att förenkla projekteringsprocessen och höja produktiviteten inom byggsektorn.

Bakom metoden står åtta av Sveriges främsta arkitektkontor som tillsammans skapat gruppen BIM Stockholm. Utvecklingsgruppen består av Arkitema Architects, AIX Arkitekter, Cedervall Arkitekter, C.F. Møller Architects, Liljewall arkitekter, LINK arkitektur, Nyréns Arkitektkontor och Tengbom.

Typkodning av byggelement bidrar till en branschgemensam grund för kommunikation genom att utveckla ett enhetligt sätt att beskriva ett byggnadsverks olika element. Genom en enkel och systematisk typifiering av byggelement svarar systemet på dagens digitala behov i byggsektorn.

Utvecklingsprojektet BIMTypeCode går ut på att utveckla och optimera BIM-verktyg, metoder och processer med fokus på ett gemensamt språk mellan samtliga aktörer. Detta bidrar till en mer kvalitativ och pålitlig informationshantering då kommunikationen mellan aktörer i byggprocessen kräver att termer och begrepp är gemensamma.

BIMTypeCode
BIMTypeCode är en enkel och logisk kodningsstruktur för byggnadselement som baseras på projekteringskrav, erfarenhet och ”best practice” från både mindre och mer komplexa BIM-projekt. Metoden strukturerar och skapar förutsättningar för framtagande av mängdningslistor, kalkyler och beskrivningar samt definierar gränsdragningar på byggelementsnivå mellan olika discipliner. Koderna är inte språkbundna då de bygger på ett numeriskt system. På detta sätt uppnås en enkel standardisering av alla discipliners byggelement. Typkodningen motsvarar inte en klassisk beteckning eller ett klassifikationssystem.

Inventeringen av de byggelement som svenska byggprojektörer behöver och hur de benämns är ett resultat av Smart Built Environment-projektet ”Typning som komplement till klassning” som finansierats av Formas.

Fakta
BIMTypeCode är ett praktiskt tillämpningsbart och kostnadsfritt kodsystem som enkelt kan kopplas mot andra klassificeringssystem så som CoClass, BSAB och IFC. Systemet kan användas av hela byggbranschen och kräver ingen tilläggsmjukvara. Den finns tillgänglig på svenska, danska, engelska och tyska.


Kontakt och mer info: http://www.bimstockholm.se/