Nyheter

Pressmeddelande 2018-10-10

Nytt unikt samarbete vill förenkla BIM-projekteringen


Digitaliseringen av byggbranschen är i full fart och det finns ett behov av att utveckla nya digitala kodningssystem av byggelement inom byggsektorn. Därför har initiativet BIM Stockholm, ett samarbete mellan åtta arkitektkontor, tagit fram BIMTypeCode.

Den 10:e oktober introduceras BIMTypeCode, ett kodningssystem som går ut på att förenkla projekteringsprocessen och höja produktiviteten inom byggsektorn.

Bakom metoden står åtta av Sveriges främsta arkitektkontor som tillsammans skapat gruppen BIM Stockholm. Utvecklingsgruppen består av Arkitema Architects, AIX Arkitekter, Cedervall Arkitekter, C.F. Møller Architects, Liljewall arkitekter, LINK arkitektur, Nyréns Arkitektkontor och Tengbom.

Typkodning av byggelement bidrar till en branschgemensam grund för kommunikation genom att utveckla ett enhetligt sätt att beskriva ett byggnadsverks olika element. Genom en enkel och systematisk typifiering av byggelement svarar systemet på dagens digitala behov i byggsektorn.

Utvecklingsprojektet BIMTypeCode går ut på att utveckla och optimera BIM-verktyg, metoder och processer med fokus på ett gemensamt språk mellan samtliga aktörer. Detta bidrar till en mer kvalitativ och pålitlig informationshantering då kommunikationen mellan aktörer i byggprocessen kräver att termer och begrepp är gemensamma.

BIMTypeCode
BIMTypeCode är en enkel och logisk kodningsstruktur för byggnadselement som baseras på projekteringskrav, erfarenhet och ”best practice” från både mindre och mer komplexa BIM-projekt. Metoden strukturerar och skapar förutsättningar för framtagande av mängdningslistor, kalkyler och beskrivningar samt definierar gränsdragningar på byggelementsnivå mellan olika discipliner. Koderna är inte språkbundna då de bygger på ett numeriskt system. På detta sätt uppnås en enkel standardisering av alla discipliners byggelement. Typkodningen motsvarar inte en klassisk beteckning eller ett klassifikationssystem.

Inventeringen av de byggelement som svenska byggprojektörer behöver och hur de benämns är ett resultat av Smart Built Environment-projektet ”Typning som komplement till klassning” som finansierats av Formas.

Fakta
BIMTypeCode är ett praktiskt tillämpningsbart och kostnadsfritt kodsystem som enkelt kan kopplas mot andra klassificeringssystem så som CoClass, BSAB och IFC. Systemet kan användas av hela byggbranschen och kräver ingen tilläggsmjukvara. Den finns tillgänglig på svenska, danska, engelska och tyska.


Kontakt och mer info: http://www.bimstockholm.se/