Detaljering och Ansvar (BDA)

BIM Detaljering och Ansvar (BDA) är till för att fastställa ägande, gränssnitt, modelleringsnivåer och ansvar för byggnadsdelar.

BDA är struktuerad efter BIMTypeCode. BDA skall anpassas till projektet och kan användas även om BIMTypeCode typkodning inte tillämpas.

Download
BIMTypeCode_BDA (Detaljering och Ansvar)_v1.0.xlsx

Tidigare utgåvor
Tidigare utgåvor

Andra publikationer
BIMTypeCode typkodning