Detaljering och Ansvar (BDA)

BIM Detaljering och Ansvar (BDA) är till för att fastställa ägande, gränssnitt, modelleringsnivåer och ansvar för byggnadsdelar.

BDA är struktuerad efter BIMTypeCode. BDA skall anpassas till projektet och kan användas även om BIMTypeCode typkodning inte tillämpas.


Download BIM Stockholm:s BIM Detaljering och Ansvar (BDA) från BIMTypeCode hemsidan.


Tidigare utgåvor finns här