Tidigare utgåvor

Här finns Tidigare utgåvor av BIM Stockholm publikationer.

BIMTypeCode
BIMTypeCode_v1.0_SE.pdf
BIMTypeCode_v1.0_SE.xls
BIMTypeCode_SharedParameters.txt

BIM Detaljering och Ansvar (BDA)
BIMTypeCode_BDA (Detaljering och Ansvar)_v1.0.xlsx