BIMStockholm är ett frivilligt samarbete mellan åtta arkitektföretag i Stockholm. BIMStockholm syftar till att utveckla och kontinuerligt optimera BIM-verktyg, metoder- och processer med inriktning på tvärvetenskapligt samarbete.

På denna webbplats publiceras BIMStockholm:s publikationer.

Aktuellt 2023-06-30
Arbetsgruppen BIM Stockholm lansera vägledning och beskrivning på hur typkodssystemet är tänkt att användas samt en mappningstabell med beteckning och klassifikationssystem.
Se mer under Nyheter