BIMStockholm är ett frivilligt samarbete mellan åtta arkitektföretag i Stockholm. BIMStockholm syftar till att utveckla och kontinuerligt optimera BIM-verktyg, metoder- och processer med inriktning på tvärvetenskapligt samarbete.

På denna webbplats publiceras BIMStockholm:s publikationer.

Aktuellt 2019-02-13
BIM Stockholm har träffat mjukvaruleverantörer för att presentera BIMTypeCode... Läs mer under Nyheter