BIMStockholm är ett frivilligt samarbete mellan åtta arkitektföretag i Stockholm. BIMStockholm syftar till att utveckla och kontinuerligt optimera BIM-verktyg, metoder- och processer med inriktning på tvärvetenskapligt samarbete.

På denna webbplats publiceras BIMStockholm:s publikationer.

Aktuellt 2022-09-07
Vi har i BIM Stockholm tillsammans med BIM7AA arbetat fram en uppdaterad version av BIMTypeCode som vi nu lanserar tillsammans.
Framöver är det samma benämning av systemet oavsett vilket land man jobbar i.
Se mer under Nyheter